Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Aquaseco: Moderné technológie otestujú kvalitu vašej vody už do 24 hodín

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
14. 6. 2017
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Slovensko má v mnohých oblastiach dobrú podzemnú vodu. Aj preto ju viacerí ľudia používajú cez svoje studne na pitie či napúšťanie bazénov. V prvom rade je však dôležité vedieť, aké má zloženie a či neobsahuje škodlivé látky alebo mikroorganizmy. Najmä počas leta, keď sa v nej kúpeme v domácom bazéne. No a k čo najpresnejšej analýze, ktorá určí, či nie je voda zdraviu škodlivá, pomáhajú, ako inak, opäť moderné technológie. Tak napríklad v Ivánskom laboratóriu Aquaseco vedia vďaka nim zhodnotiť vzorku vody naozaj celkom rýchlo.

Aby sa v prípade používania podzemnej vody na pitie či kúpanie zbytočne nehazardovalo so zdravím v domácnostiach, odporúčajú odborníci vykonávať rozbor tejto vody dvakrát ročne. V prípade bazénovej vody by sa počas sezóny mala voda kontrolovať každý druhý mesiac. Dôvody sú zrejmé. Vo vode sa môžu nachádzať škodlivé látky a mikroorganizmy.

„Najnebezpečnejšie z fyzikálno-chemických parametrov sú dusičnany, železo a mangán. A z mikrobiologických parametrov sú to escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky a ďalšie iné. Mikroorganizmy vplývajú na zdravie človeka, môžu spôsobovať črevné problémy, problémy s močovým ústrojenstvom a pri deťoch zápaly uší alebo problémy s ušami,“ hovorí pani Katarína Chupíková, manažér kvality, Aquaseco.

Samozrejme by sa nemalo zabúdať ani na pravidelné rozbory vody aj z malých domových čistiarní odpadových vôd.

„Aby bola sledovaná kontrola čistoty vypúšťanej vody, ktorá môže ísť buď do podzemných vôd, alebo môže ísť do recipientu, čiže do potokov.“

Ak sa však vrátime k vode z bazénov, vzorka vody na rozbor sa dá priniesť aj priamo do laboratória, no výsledky môžu byť ovplyvnené nesprávnym odberom.

„Je vhodné, ak vzorku odoberie kvalifikovaný pracovník, ktorý spraví niektoré analýzy už hneď priamo na mieste, napríklad pH alebo voľný chlór. A ostatné analýzy sa vykonajú v laboratóriu. “

Vďaka využitiu moderných technológií sa výrazne skrátila aj doba vyhodnotenia rozboru vody.

„Metódy, ktoré sa používali nám dávali výsledok za 3 – 4 dni. A teraz tieto nové technológie nám vlastne vedia dať výsledok už do 24 hodín.“

Aquaseco: Moderné technológie otestujú kvalitu vašej vody už do 24 hodín.

Odborníci z Aquaseco využívajú pre analýzu mikrobiologických parametrov vo vode špeciálnu metódu, pri ktorej sa do sterilnej nádobky najprv naleje vzorka vody. Do nej sa pridá patentovaná látka a po premiešaní sa vzorka vyleje do platne s komôrkami. Tá sa následne zataví, aby vzorka neprichádzala do kontaktu so vzduchom. No a takto upravená platňa je potom vložená do špeciálneho zariadenia.

„Zariadenie udržiava konštantnú teplotu, pri ktorej nám mikroorganizmy zreagujú s pridanou látkou a na základe toho zmenia farebnosť. Z 51 komôrok, ktoré platňa má, spočítavame len tie, ktoré zmenili farbu z čírej na žltú. Po sčítaní týchto pozitívnych komôrok dostávame výsledok.“

Pre určenie špecifických druhov mikroorganizmov, ako sú napríklad enterokoky, je na vzorku potrebné použiť ultrafialovú lampu.

„Pod ňu si vložíme komôrkovú platňu a z tej odčítame ďalšie pozitívne komôrky, ktoré fosforeskujú pod UV lampou.“

No nie sú to len mikroorganizmy, na ktoré sa laboratórium v Ivánke pri Dunaji zameriava. Aj pri zisťovaní niektorých kovov vo vode sa používa zaujímavá technológia. Ide o spektrofotometer, zariadenie, ktoré pri určitej vlnovej dĺžke meria odraz alebo prechod svetla cez vzorku a dokáže tak určiť množstvo daného kovu.

„Do vzorky vody pridáme činidlá alebo chemikálie, ktoré zreagujú s vodou a tie vlastne pomôžu spektrofotometru určiť výsledok,“ dodáva pani Katarína Chupíková, manažér kvality, Aquaseco.

Technológie teda nežiaduce prvky vo vode odhalia, no na to, aby sa ich dalo zbaviť treba použiť aj menej technologickejšie metódy. Fyzikálno-mechanické látky, ako je železo, mangán a dusičnany, sa dajú z vody odstrániť len špeciálnymi filtrami. A čo sa týka mikroorganizmov, tu pomôže dezinfekcia, prípadne mechanické čistenie.

V každom prípade je však na mieste dať opätovne, po prečistení, vodu znovu preskúmať, či spĺňa dané požiadavky na jej používanie. Vďaka moderným technológiám je to však naozaj rýchla záležitosť.

Podobné články