Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

42 svetových rekordov v testoch výkonu nových serverov ThinkSystem

42 svetových rekordov v testoch výkonu nových serverov ThinkSystem
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
17. 7. 2017
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Spoločnosť Lenovo oznámila získanie 42 nových svetových rekordov vo výkonnostných benchmarkoch svojho nového portfólia serverov ThinkSystem, ktoré sú vybavené najnovšími procesormi Intel Xeon Scalable. Výsledky potvrdili rešpektované benchmarkové organizácie. Portfólio riešení ThinkSystem je navrhnuté tak, aby pomohlo zákazníkom znižovať komplexnosť a riešiť ich najnáročnejšie pracovné záťaže.

Nové portfólio ThinkSystem prináša zlatý štandard v tomto odvetví pod jednotnú značku zahŕňajúcu servery, úložiská a sieťové prvky. Portfólio ThinkSystem sa môže prispôsobiť meniacim sa potrebám IT a zároveň znižovať náklady. Najnovšie serverové portfólio spoločnosti Lenovo zahŕňa 14 vysoko konfigurovateľných serverov pre platformy Rack, Tower, Mission-Cricital, Dense a Blade, ako aj návrhy nových HyperScale systémov, ktoré zjednodušujú IT infraštruktúru a tiež vedú k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb v dátovom centre, čo priamo súvisí s rastom podnikania.

Okrem toho si zákazníci môžu vybrať medzi rôznymi technológiami a škálovateľnosťou podľa požiadaviek na pracovné zaťaženie. Spoločnosť Lenovo navrhla portfólio ThinkSystem, aby spoľahlivo spolupracovalo s predchádzajúcimi systémami a investíciami organizácie, bez potreby kompletne prestavať dátové centrum.

Výkon na rozdávanie: ThinkSystem dosahuje 42 prvých miest vo výkonnostných benchmarkoch

 

Okrem znižovania zložitosti a zjednodušenia operácií, zákazníci dnes čoraz častejšie hľadajú väčšiu hodnotu za svoje investície. Vyžadujú si dôveru vo svojich technologických partnerov, aby im poskytli taký výkon a dostupnosť, ktorú potrebujú na spustenie náročných a neustále sa meniacich pracovných záťaží, ako je napríklad Microsoft SQL Server. Vychádzajúc z dlhodobého postavenia ako trhovej jednotky v oblasti dodávateľa serverov x86 pre spoľahlivosť a spokojnosť zákazníkov, nové servery ThinkSystem Lenovo dosiahli 42 svetových prvenstiev vo výkonnostných benchmarkoch.

Benchmark TPC-E používa databázu na modelovanie maklérskej spoločnosti so zákazníkmi, ktorí vytvárajú transakcie typu online transaction processing (OLTP) súvisiace s obchodmi, otázkami týkajúcimi sa účtov a prieskumov trhu. Lenovo je prvou spoločnosťou, ktorá prelomila hranicu 100 USD/transakciu za sekundu v E benchmarku (tpsE), cenovú bariéru TPC-E s 93,48 USD/tpsE, čo je o 16 % menej ako predošlé minimum na úrovni 111,65 USD/tpsE. Okrem toho spoločnosť Lenovo dosiahla najnižšiu cenu USD/tpsE. Zároveň však dosiahla najvyšší výkon v TPC-E v 2 socketových systémoch s hodnotou 6 598,36 tpsE.

42 svetových rekordov vo výkonnostných testoch nových serverov ThinkSystem

Tento benchmark ukazuje, ako môžu zákazníci znížiť svoje celkové náklady a zároveň dosiahnuť výkon potrebný na spracovanie transakcií. Okrem TPC-E WR na modeli SR650 dosiahla spoločnosť Lenovo na SR950 aj svetový rekord v TPC-H. TPC Benchmark H (TPC-H) je benchmarkom na podporu rozhodovania. Tento štandard ilustruje systémy na podporu rozhodovania, ktoré skúmajú veľké objemy dát, riešia otázky s vysokou mierou zložitosti a poskytujú odpovede na kritické obchodné otázky.

Spoločnosť Lenovo vydala výsledok najlepšieho výpočtového výkonu v porovnaní so štandardnou sadzbou TPC-H bez klastrov v rozsahu 10 000 GB. Server ThinkSystem SR950 dosiahol nasledujúce skóre: 1 336 109,9 QphH @10 000GB (dotazy za hodinu H) pri 0,92 USD/QphH@10 000GB.

Spoločnosť Lenovo tiež demonštrovala úspech v pomoci zákazníkom na finančných trhoch a získala 26 svetových rekordov v benchmarkoch STAC-M3 na ThinkSystem SR950 a ThinkSystem SR650. Benchmarky STAC-M3 merajú náročné pracovné zaťaženia v časovej analýze. ThinkSystem SR950 vytvoril svetové rekordy v 9 z 15 požadovaných a dve z voliteľných referenčných hodnôt v STAC-M3 veľkopamäťových Shasta benchmarkoch. Jeden z týchto výsledkov bol o viac ako dvojnásobok vyšší ako predchádzajúce skóre v benchmarku STAC-M3 Shasta.

ThinkSystem SR650 takisto vytvoril svetové rekordy v 15 zo 17 referenčných hodnôt v čase odozvy pri spustení benchmarkovej sady STAC-M3 Antuco v porovnaní s predchádzajúcimi verejne ohlásenými výsledkami pre 2 socketové servery s jedným uzlom, na ktorých beží databáza Kx Systems kdb+. Výsledky benchmarkov STAC-M3 pre SR950 a SR650 sú verejne dostupné. Lenovo ThinkSystem SR650 nastavil nový výkonnostný svetový rekord pre 2 socketové servery s jedným uzlom v SPECmpiM_base2007 metrike zo sady MPI M2007 z benchmarku SPEC MPI 2007.

Okrem toho spoločnosť Lenovo nastavila svetové rekordy v benchmarku SPECvirt_sc2013 v 2 socketových serveroch, a v 1, 2, 4 a 8 socketových serveroch v bechmarku SPECjbb2015. Tieto výsledky dokazujú, že spoločnosť Lenovo sa zaviazala dodávať výkon, ktorý naši zákazníci od svojich investícií do servera očakávajú, okrem toho, že poskytuje zákazníkom flexibilné systémy, ktoré sú veľmi spoľahlivé.

„Dnešné oznámenie opätovne potvrdilo záväzok spoločnosti Lenovo narušiť súčasný status quo a poskytnúť zákazníkom bezprecedentnú ochranu investícií,“ povedal Kirk Skaugen, prezident Lenovo Data Center Group. „Až 42 nových svetových rekordov v benchmarkoch spoločnosti Lenovo pre nové servery ThinkSystem využívajúce najnovšie procesory Intel Xeon Scalable v kombinácii s hodnotením od tretích strán stavajú Lenovo do pozície jednotky v spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov v oblasti x86 serverov, predstavujú technickú silu spoločnosti Lenovo a čo je dôležitejšie, naše globálne úsilie prekonať očakávania zákazníkov.“

(Zdroj: Tlačová správa Lenovo)

Podobné články